Thursday, February 21, 2013

Aduna nabay mercury (Hg) ang Danaw sa Mainit (Lake Mainit)?

Ang Lake Mainit usa sa pinakalimpyo nga danaw sa tibuok Pilipinas. Gani ang Environmental Management Bureau (EMB) kaniadto gihulagway ang danaw nga anaa sa kategoryang “Class A”. Ang Philippine Council for Aquatic and Marine Research and Development (PCAMRD) naglarawan sa Danaw sa Mainit isip “Oligothrophic lake” nga diin gamay ra ang mga tanum nga makita tungod sa gamay nga nutrisyon nga kinahanglanon arun makabuhig tanom apan kini usab naglarawan sa usa ka tin-aw nga danaw nga hangtud karun makit-an gihapun diha sa Lake Mainit. Ang danaw naghatag ug dakong importansya sa mga komunidad nga nagsalig lamang sa ilang pagpangisda nga maoy tinubdan sa ilang panginabuhian ug matag adlaw nga gikuhaan sa pagkaon. Kining danaw tinubdan usab sa patubig o irigasyon sa mga basakan ug possibleng magamit isip kapaninguhaan alang sa elektrisidad pinaagi sa hydropower. Ang Lake Mainit usa usab ka maayong destinasyon sa turismo.

The Lake Mainit

Apan sa pagkakarun ang Lake Mainit padayun nga gihulga sa nagkalain-laing pamaagi ug buhat sa mga tawo. Usa sa pinakagikabalak-an karun mao ang mga minahan nga gituohang nagdalag makadaot nga kemikal diha sa danaw. Ug tungod niana, mahimong hugaw na ang danaw ug maghatag og dakong kadaot ug sakit sa mga tawo nga padayun nanginabuhi diha sa danaw. Gani adunay mga mangingisda nga nakasinati na sa gamayng kabag-ohan diha sa danaw. Adunay nag-ingon nga lubog na daw ang danaw. Aduna usab nakamatikod nga gamay nalang ang isda nga ilang nakuha sa pagpangisda. Ang mga taga Jabonga mismo nagka obserba nga nawala na gayud ang isik ug uwang nga kaniadto daghan pa ang nakuha sa danaw ug kana nga panghitabo gipamatud-an mismo sa mga membro sa Sangguniang Bayan sa Jabonga niadtong Disyembre 2012. Ang uban usab nakakuhag mga isda nga dunay daot nga tinae apan buhi pa ug aduna usab gikagid nga isda bisag buhi pa kaayo. Mismo si SB Bermudez, nga usa ka mangingisda usab nakakuha niini nga mga isda nga daw alang kaniya nasakit tungod sa gituohang epekto gikan sa “cyanide”. 

Tungud ani nga panghitabo, ang Sangguniang Bayan (SB) sa Mainit ug Jabonga nagkauyon sa paghangyo sa Lake Mainit Development Alliance (LMDA) nga ipaabot ngadto sa mga ahensya sa gobyerno nga adunay gahum ug katakus nga mopahigayun ug imbestigasyon kalabot ani ug usa ka bag-ong studyo ug pagtuki sa kalidad sa tubig sa danaw (water quality testing).  Uban ang dakong alarma sa maong report gikan sa mga SB, ang LMDA pinaagi ni Governor Sol F. Matugas nisulat niadtong Enero 3, 2013 ngadto sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) Caraga Region uban ang paghangyo alang sa makuti nga imbestigasyon ug pagtuki sa kalidad sa danaw. (padayun pagbasa)

Blog Archive