Sunday, May 5, 2013

The EHA Program of Marithess Eledia-Paz, can make it sense to Alegriahanons?


Maria Theresa Eledia-PazMarithess (with her real name Ma. Theresa Eledia-Paz) who is running for the Sangguniang Bayan in the Municipality of Alegria under Nacionalista Party – Abante Surigao ticket has the following EHA program based on her political IEC materials: E-ducation; H-ealth; A-agriculture and here are her agenda in particular:
Education- Tabangan ang mga ginikanan nga mga kabus nga adunay high school deserving students aron mahatagan og ugma damlag ang ilang mga anak pinaagi sa pagsuportan ug pagbayad sa ilang mga balayranan sa eskoylahan Kini pagakuhaon sa akong sweldo aron sila makatapos sa ilang pagtungha sa High School.
Health – Ang mga Barangay Health Workers sa lungsod sa Alegria akong hatagan og usa ka gatos (P100.00) ka pesos matagtulo (3) ka bulan isip ilang Honorarium sa ilang tim-os, kinasing-kasing, bulontaryo na pagserbisyo sa katawhan. Kini pagakuhaon sa akong binulan na sweldo. Og pinaagi niini ang mga Barangay Health Workers madasig sa ilang panerbisyo sa matag barangay na ilang sakop ug akong paningjkamutan na makahatag og mga basic medicine aron magamit sa ilang pagserbiyo.
Agriculture – ang mga mag-uuma na maoy back bone sa atong nasud gikinahanglan mahatagan og supportan aron ang ilang panginabuhi moasenso. Kining inyonh alagad maningkamot sa paghangyo sa mga National Offices na maoy gitogyanan sa paghatag og mga vegetable seed ug uban pang mga gikinahanglan sa atong igsoong mga mag-uuma.
Kini nga mag tinguha mag-aga kanimo.
Inyong igsoon!!! – Marites Elidia-Paz
Kinsamani si Marites Elidia-Paz? Nasulayan naba siya kaniadto? Unsaman iyang expertise aron magamit sa pagpanerbisyo publiko?

Blog Archive